Vzpomínkové setkání u památníku Spelter. Letos uplynulo 75 let od výsadku.

15_hromadne_foto.jpg
  • 3.5.2019
  • Stepanka Trileta

U příležitosti 75. výročí provedení paravýsadku odbojové skupiny s krycím názvem Spelter na Třebíčsku se dnes u obce Kramolín uskutečnil pietní akt k uctění památky čtyřčlenné skupiny výsadkářů. Zároveň byl proveden slavnostní nástup 22. základny vrtulníkového letectva u příležitosti oslav ukončení druhé světové války.

Kromě vojáků 22. základny vrtulníkového letectva Biskajská se akce zúčastnila řada významných osobností z řad Armády České republiky, zástupců veřejné správy, válečných veteránů a rodinných příslušníků. Mezi pozvanými hosty nechyběli potomci a příbuzní nejen výsadkářů ze skupiny Spelter, ale i dalších členů odbojových skupin, které operovaly na Třebíčsku za druhé světové války. Kromě starostů okolních měst a obcí se vzpomínkové akce v Kramolíně účastnila poslankyně Parlamentu České republiky Monika Oborná. Již tradičně se pietního aktu u Kramolína účastnili žáci Základní školy z Myslibořic a nově také žáci Základní školy Jaroměřice nad Rokytnou, která se stala partnerskou školou vrtulníkové základny.

Na  úvod ceremoniálu byl přečten Rozkaz ministra obrany ke Dni vítězství. Hosté uctili památku parašutistů a všech obětí válek položením kytic k pomníku a také minutou ticha. Na počest parašutistů skupiny Spelter byl pietní akt symbolicky ukončen výsadkem příslušníků záchranné a výsadkové skupiny z vrtulníku Mi-171.

Poznámka:

Před sedmdesáti pěti lety v noci ze 4. na 5. května 1944 přeletěl nad Kramolínem třebíčského okresu letoun Halifax, který měl na své palubě čtyřčlennou skupinu parašutistů s krycím názvem „Spelter“, kteří měli za úkol zmapovat situaci domácího odboje na střední Moravě, organizovat a rozšiřovat činnost odboje a navázat radiové spojení s Londýnem. Po seskoku do prostoru byl jeden z parašutistů zaklíněn v padákových popruzích v koruně stromu. Bohužel se jim nepodařilo padák sejmout a museli ho nechat na místě. Kapitán Chrastina se od zbytku skupiny odpojil hned na začátku a s kamarády se již nesetkal.  Zbylí členové se vydali na kontaktní adresu směrem na Jihlavu, kde však nebyli přijati a byli nuceni se vrátit zpět. Na své cestě po kraji se setkávali s různými lidmi, kteří jim se splněním mise pomáhali. Mezi nimi byla i rodina hajného Vitouše poblíž obce Myslibořice. Gestapo však mělo své konfidenty všude a i o této skupině získali dostatek informací k tomu, aby je na hájence Na Ostrých, jak se jí dodnes říká, našli a obklíčili. Při útěku byl zastřelen Jaroslav Kotásek, Vavrda s Novotným měli štěstí a podařilo se jim i s hajným Františkem Vitoušem uprchnout. Další život hajného Vitouše byl na dlouhou dobu spojen s rodinou paní Vlasty Kočí, u nichž nalezl až do konce války útočiště na půdě. Osud dvou přeživších členů skupiny Spelter byl po zdárném útěku v rukách dalších lidí, kteří i pod pohrůžkou smrti parašutisty ukrývali. Mezi nimi byla Božena Kopcová, která s manželem na hájence u Domamile ukrývala nejen Rudolfa Novotného a Jana Vavrdu, ale i další členy odbojové organizace Lenka-Jih.

Fotogalerie