DV Day

Distinguished Visitors'Day jehož součástí je i Media Day je naplánován na 28.5.2019 pro registraci využijte Akreditační formulář z menu. Další detaily budou zveřejněny v předstihu.

Distinguished Visitors'Day (including Media Day) is planned on 28.5.2019 for registration use Accreditation Form from menu. More details soon.