Kontakty / Contacs

Oficiální email cvičení / Official email: mediadarkblade@army.cz

Kontaktní osoba pro komunikaci s médii/ Vedoucí tiskového střediska: mjr. Adam Buček +420 732 882 192

Kontaktní osoby pro veřejnost: kpt. Michaela Řehová +420 606 640 040