Kurz ETHIC – První taktičtí instruktoři od „Létajících hrochů“

Ve dnech 24. dubna až 20. května 2014 se desetičlenná skupina příslušníků z 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou účastnila letové fáze kurzu EHTIC pořádaného agenturou EDA. Skupinu tvořili dva piloti instruktoři, jeden palubní technik instruktor, dva palubní střelci a pět techniků. Letové fázi předcházela třítýdenní teoretická část zahrnující kromě teorie také výcvik na taktickém simulátoru. Tato část kurzu probíhala na základně RAF Linton on Ouse ve Velké Británii na přelomu měsíce března a dubna. Teoretická část se skládala z přednášek zahrnující problematiku ohrožení vrtulníku v prostoru předpokládané bojové činnosti. „Bylo to pro nás opravdu náročné, přednášky byly hodně obsáhlé, ale pro následující praktickou část nezbytné“, říká kapitán Zajíček, který byl na konci kurzu vyhodnocen jako nejlepší účastník. Letovou část Náměští zahájili 25. dubna příletem na základnu RFN Vidsel ve Švédsku. Během tří týdnů nalétali více než 26 letových hodin. Létalo se každý den se stoupající náročností jednotlivých misí. Mise zahrnovaly úkoly spojené s taktikou překonávání různých druhů ohrožení, jak ze země pozemními útočníky, tak stíhacími letouny ve vzdušném prostoru. „Kurz byl pro nás velmi přínosný. Zatímco taktiku ochrany před potencionálním nebezpečí ze země jsme měli natrénovanou z působení v Afghánistánu, naprostou novinkou pro nás byl nácvik únikových technik proti nepřátelským stíhačům“, dodává major Pacovský.

Celý kurz vyvrcholil dvěma komplexními misemi, kterých se zúčastnila veškerá letecká technika a všichni cvičící kurzu ETHIC.

Oba piloti a palubní technik účastnící se cvičení obdrželi na závěr Certifikát vrtulníkového taktického instruktora, který je uznáván všemi členskými státy EDA a stali se tak prvními českými vrtulníkovými taktickými instruktory.

Text: kapitánka Jana Skřivánková

Foto: major. Ivo Pacovský a kapitán Ladislav Zajíček

Fotogalerie