Praktický nácvik vyproštění osádky z vrtulníku Mi-24

V pátek 25. února 2011 proběhlo na 22. základně letectva praktické školení příslušníků vojenské hasičské jednotky letiště (VHJ) se zaměřením na vyproštění osádky vrtulníku Mi-24 po letecké nehodě.

Školení se zúčastnili příslušníci všech směn VHJ spolu s osádkou vrtulníku. Cílem školení bylo procvičení způsobů vyproštění osádky po simulované letecké nehodě. Příslušníci jednotky si v součinnosti s osádkou zopakovali rozmístění jednotlivých agregátů ve vrtulníku, způsob možných přístupů k osádce vrtulníku, upřesnění míst, kde lze provést nouzový vstup do vrtulníku a soubor protipožárních opatření. Poté bylo provedeno cvičné vyproštění kapitána vrtulníku a operátora vrtulníku z pilotní kabiny spojené s poskytnutím první pomoci.

Při letecké nehodě nelze nikdy dopředu předpokládat polohu vrtulníku po nehodě ani rozsah jeho poškození či případná zranění osob. Proto je nezbytné při výcviku vojenských hasičů a leteckého personálu simulovat nejrůznější situace, které mohou nastat, a stanovit taktické postupy pro jejich zvládnutí. Pravidelná odborná a praktická školení mají za cíl pomoci příslušníkům VHJ osvojit si trvale úkony při provádění záchrany osob z havarovaného letadla.

Text a foto: směna VHJ

Fotogalerie