Spotters Day

Spotters Day bude realizován dne 23.5.2019, pro registraci využijte Akreditační formulář z menu, další detaily budou zveřejněny v předstihu.

Spotters Day will be held on 23.5.2019, for registration use Accreditation Form from menu, more details soon.