Základní informace / Basic Information

Mezinárodního cvičení AMPLE STRIKE 2016, které bude v ČR probíhat od 30. srpna do 20. září 2016, se zúčastní celkem 16 zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. Cílem výcviku je sladění činnosti předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek. Cvičení se koná na základě usnesení Vlády ČR číslo 1074 ze dne 21. prosince 2015.

Letošního ročníku se zúčastní okolo 1 300 cvičících, z toho jsou necelé tři stovky ze zahraničních armád.

Účast potvrdilo 16 zemí (Belgie, Chorvatsko, Kanada, Estonsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Německo, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Nizozemsko, Polsko, Řecko, Slovinsko, Spojené státy americké).

Leteckou podporu budou vojákům poskytovat například české letouny L-159 ALCA, L-39 Albatros a JAS-39 Gripen, vrtulníky Mil Mi-24/35 a Mi-171, účast také přislíbily litevské L-39, německé PC-9, LearJet a Tornado, polské Su-22, maďarské JAS-39 a slovinské PC-9. Spojené státy americké potvrdily zapojení vrtulníků AH-64 Apache a letounů B-1
a B-52, které budou působit ze základny ve Velké Británii. Palivo z amerického tankeru KC-135R budou doplňovat nejen německé stroje Tornado, české a maďarské gripeny, ale právě i letoun B-1.

Stejně jako v loňském roce je cvičení plně v gesci Armády České republiky, řídícím prvkem je Velitelství Vzdušných sil. Komplexní logistické zabezpečení budou poskytovat téměř všechny složky Armády ČR, koordinaci bude mít na starosti 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. Právě schopnost hostitelské země poskytnout podporu zahraničním jednotkám je dalším z hlavních cílů cvičení.


From 30 August to 20 September 2016, the international Forward Air Controller (FAC) exercise Ample Strike 2016 (AMSE16) is going to take place in the Czech Republic. 17 Allies and Partners have confirmed participation in this traditional air-land-integration event.

This year should participate about 1 300 trainees, 300 of them are Allies and Partners.

To date, 16 Allies and Partners have provisionally confirmed their participation: Belgium, Canada, Croatia, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Slovenia, the United Kingdom and the United States.

Flying assets used for the training include Czech L-159 ALCA, L-39 Albatros and JAS-39 Gripen aircraft, Mi-24/35 and 171helicopters; these will possibly be joined by Lithuanian L-39, German PC-9, Learjet and Tornado jets, Polish Su- 22, Hungarian JAS-39 and Slovenian PC-9 planes. The United States Air Force is presently considering participating with AH-64 attack helicopters, strategic B-1 and B-52 bombers as well as KC-135R tanker aircraft.

Like last year's exercise, Armed Forces of the Czech Republic and the exercise director’s team from the Air Force Command will be in charge for conducting a challenging and realistic exercise. Comprehensive logistic support will be provided by almost all components of the Czech Armed Forces. The main base for AMSE16 will again be 22ndHelicopter Base Sedlec, Vícenice in Namest nad Oslavou where all coordination will reside. Besides providing valued training for international FAC teams, another goal of the exercise is to demonstrate the Czech Republic’s ability to act as host country in support of a large number of Allied and Partner troops.